Understanding Rules and Constraints

Tối đa hóa tính toàn vẹn

của thiết kế

Mỗi thiết kế mạch nguyên lý đều sẽ có các yêu cầu được áp đặt cho thiết kế layout trên mạch in. Để đáp ứng các yêu cầu này đòi hỏi cần có sự hiểu biết và nhất quán trong toàn bộ quá trình thiết kế. Vậy làm thế nào để bạn có thể kiểm tra và xác nhận mọi yêu cầu trong khi duy trì độ chính xác của thiết kế?

Chương trình webinar lần này sẽ hướng dẫn người dùng về cách Altium Designer® hỗ trợ quy trình thiết kế của bạn với các quy tắc và ràng buộc phân cấp. Hiểu cách làm thế nào để đặt ra các hướng dẫn, cho phép bạn có thể hoàn thành thiết kế mà không cần phải ghi nhớ mọi đặc tả của thiết kế.

Tìm hiểu lợi ích của các quy tắc thiết kế và ràng buộc:

  • Xác định phạm vi, danh mục và mức độ ưu tiên của các ràng buộc thiết kế
  • Kiểm tra, xác nhận và báo cáo các yêu cầu thiết kế mạch nguyên lý & layout
  • Tự động hóa - giải quyết DFM (thiết kế cho sản xuất) và kiểm tra sự kết nối giữa các tín hiệu điện.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Mọi thắc mắc về chương trình, xin vui lòng liên hệ qua số hotline +84 28 6292 1170 hoặc gửi yêu cầu về email [email protected] để được hỗ trợ.

Ngày 26 tháng 03 năm 2019
3:00 PM

(GMT+7)

Tổ chức bởi
Ông Phạm Ngọc Lợi
Technical Sales Manager - PCB GraphTech Vietnam

ĐĂNG KÝ NGAY!